Στο Windy υπάρχουν διάφορα μοντέλα πρόγνωσης καιρού.
Τα μοντέλα για όλη την υδρόγειο (global) και τα τοπικά (local).
Το ECMWF (European Center for Medium-Range Weather Forecast. Tα αποτελέσματα πρόγνωσης εξάγονται κάθε τρεις ώρες για τις επόμενες έξι ημέρες και κάθε έξι ώρες έως την δέκατη ημέρα.
Το GFS (Global Forecast System) το οποίο προέρχεται από το Νational Weather Service (NWS) των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ανακοινώνει αποτελέσματα πρόγνωσης κάθε μία ώρα για τις πρώτες πέντε ημέρες και κάθε τρεις ώρες έως την δέκατη ημέρα.