Christ is risen-verily risen!


Fotis Kontoglou

Ē ‘ Orthodox Church US Thespise can celebrating tēn Ἁnastasi tou Christ now P ‘ ἀnthizoyne home of Boyna Kai renifies ē platsi, sa symbol tēs AIwnias Brutus contrarily tēn the-ē own tou Christianou ystera apo pneuma to Cheimwna tēs Amartias.

OPWS home of Xera twigs take Ἄxafna life, and Oi Stones Ἀnthizoyne, kai home of Petaloydia Petoune merrily, with oon reason, opōs manifested strangely zōē and Chara Ystera apo Tēn Ἀrrwsteia, ETSI and our souls San can ἀnastainetai Mazi contrarily ton Χριστὸ kai σὰν n ‘ to Anaxohi apo ton tomb Kai can first insist Phōs Kai Guyomard Ἀgera.

This eyed theϊki of ē orthodoxi ‘ Our church eyed it embodies contrarily Exaisia ymnologimata where the eyes fill them with tears, I have a passion for agapē.

The Tomb of Tou Lord Einai mysterious portal, Mesa Apo Tēn the Fysa pneuma to Zoogenic Ἀgeri, Thad gives tēn bliss into every creature “ōs Zoforos, ōs paradeisos Wraioteros the Kai pastados all Basilikis, Ἀnadedeiktai brightest, Christ, your tomb, ē Pigi tēs ēmōn Ἀnastasews». AW Lyra Chrychoridi, Klironomia Aptimito thad into pire o damaskinos apo ton prophesied Prophet! Contrarily Tous deep modes you shock tēn every heart, Ektos only some where EInai apo stone dead! Mystika Yarns tie our tin Psychi with the interpreted, with the Ilio, with the moon, with the mountains, with the trees, with the sea, Isame the Sekathi and Isame The forgotten stone that is half-covered like a mother’s sore. With a trumpet icheri shouts the David from the Oyrania: “Tō the Lord Pasa ē gii psalate Socrates tō onomati Autou! Ye tō theō: ōs fobera home of Projects Sou».

Ki ‘ Ἀpanta contrarily megaloprepeia ē pathitiki naula tou damaskinou: “Deute poma pitamen kainon, Ouk ek Petras of the Teratoyrgoymenon, Archierea of the Holy Sepulchre, Ek Tomb Ombrisantos Christ, dwelt in Stereouso”.

APO upon us the AItheras Feggobola. Ἁntifeggismata Mystika Ἀnatarazoyne Home of our own, throwing us into Enan enthoysiasmo Pounai Ἀnakatemenos contrarily meekness. ‘ Similar m ‘ Ἀstrapi Perna Mprosta APO Home of shocked our eyes ‘ o faesforos apperide ‘ thad was manifested Guyomard Ἁbbakoym, by his “Diaphidon”: these days Sotiria tō Kosmō, Oti so Christos Ōs Almighty.

But what who can speak for eyed sweetness where Echei toutos the Theios eIrmos: «’ orthrisomen Matins bathews kai ἀnti mirou ton ymnon prosishomamen tō Despoti. Kai Christ Opsometha, Dikaiosynis ilion, Pasi zōēn Ἀnatellonta “.

Again, what triumph of Tilaygestatos Einai thyself Thad comes out apo home of Stichera Ki ‘ apo pneuma to Exaisio doxastic, for triumph at into defeated Ochtroys, Ἁlla hymn Thriambikos for Eyed Niki Tēs Vespers Kai Parormima Ἀderfiko can agkaliastoume of Oi people Mprosta Guyomard Tomb TOU Christ:

«Ἀnastasews Hadden Kai lamprynthwmen tē Panigyri, kai allēlous perispitothei. EIpwmen Brethren and Eirēnikon Misousin Ēmas, forgive always tē Ἁnastasei. Kai true vokismen Christos Anesti Ek Nekrwn Thanatō the death trampling Kai Eirēnikon dwelt in Eirēnikon Mnimasi Haresmenos.