Όλος ο αγώνας μας γίνεται για ένα γράμμα, το ” ρο”.

Κάπου στο Άγιο Όρος, ένας ασκητής, φορούσε ένα χιλιομπαλωμένο, σχεδόν κουρελιασμένο ζωστικό, και στην διάρκεια της ολιγολεπτης συζήτησης με την συντροφιά κάποιων νέων, πήρε ένα θραύσμα από κεραμίδι, που βρισκόταν …