Η Πεντηκοστή

  Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι σε ένα μέρος, με ομοψυχία. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος, και γέμισε …

Το Άγιον Πνεύμα

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών , ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός , ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον …

Όλος ο αγώνας μας γίνεται για ένα γράμμα, το ” ρο”.

Κάπου στο Άγιο Όρος, ένας ασκητής, φορούσε ένα χιλιομπαλωμένο, σχεδόν κουρελιασμένο ζωστικό, και στην διάρκεια της ολιγολεπτης συζήτησης με την συντροφιά κάποιων νέων, πήρε ένα θραύσμα από κεραμίδι, που βρισκόταν …