Η υπόσχεση του Χριστού …

Σήμερον πάσα κτίσις αγάλλεται και χαίρει, αγάλλεται και χαίρει, ότι Χριστός ανέστη και άδης εσκυλεύθη. Ω θείας! ω φίλης! ω γλυκυτάτης σου φωνής! μεθ’ ημών αψευδώς γαρ επηγγείλω έσεσθαι μέχρι …

Πως νικιέται ο φόβος

Η ζωή του ανθρώπου είναι συνυφασμένη με τον φόβο. Από την πρώτη στιγμή της γέννησης του ο άνθρωπος υφίσταται την επίδραση του φόβου, καθώς έρχεται σε σχέση με τον άγνωστο …