Οι φωτιές στην Αυστραλία

Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε το μέγεθος της πληγείσης περιοχής από τις πρόσφατες φωτιές στην Αυστραλία, οποίες και συνεχίζονται. Μία περιοχή διπλάσια από την έκταση του Βελγίου καίγεται. Οι πυρκαγιές έχουν …

Χριστούγεννα

του Φώτη Κόντογλου. Την πνευματική χαρά και την ουράνια αγαλλίαση που νοιώθει ὁ χριστιανός από τα Χριστούγεννα, δεν μπορεί να τη νοιώσει, με κανέναν τρόπο, όποιος τα γιορτάζει μοναχὰ σαν …