Οι φωτιές στην Αυστραλία

Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε το μέγεθος της πληγείσης περιοχής από τις πρόσφατες φωτιές στην Αυστραλία, οποίες και συνεχίζονται. Μία περιοχή διπλάσια από την έκταση του Βελγίου καίγεται. Οι πυρκαγιές έχουν …