Χριστούγεννα

του Φώτη Κόντογλου. Την πνευματική χαρά και την ουράνια αγαλλίαση που νοιώθει ὁ χριστιανός από τα Χριστούγεννα, δεν μπορεί να τη νοιώσει, με κανέναν τρόπο, όποιος τα γιορτάζει μοναχὰ σαν …