Χρησιμοποιείστε τους διαδραστικούς χάρτες με το ποντίκι (Windows) ή με τα δάκτυλα (Αndroid) για να δείτε το χάρτη της Ελλάδας ή άλλης περιοχής όπως θέλετε. Στο κάτω μέρος του χάρτη εμφανίζονται τα στοιχεία της περιοχής που θα επιλέξετε. Προσοχή: Mη χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ανθρώπινες ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες

Χάρτης Βαρομετρικής Πίεσης

Χάρτης Κυμάτων Θάλασσας