Ο Γαλαξίας μας.
 
Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωμα. (Ψαλμ. 18, 2)
 

 
Στο Σύμπαν υπολογίζεται ότι υπάρχουν περισσότεροι από 2 τρισεκατομμύρια γαλαξίες.
Ένας γαλαξίας υπολογίζεται ότι έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια άστρα…