Ταχύτητα-κατεύθυνση ανέμου  (Ροδόγραμμα)
Πολικό διάγραμμα κατανομής ανέμου (%)

Meteo Charilaou ● Wind Strength
Meteo Charilaou ● Wind

[live-weather-station-graph mode=’daily’ type=’astream’ template=’neutral’ data=’inline’ color=’Dark2′ label=’station’ interpolation=’linear’ timescale=’auto’ valuescale=’auto’ guideline=’stacked’ height=’300px’ periodtype=’none’ periodvalue=’none’ device_id_1=’yx:00:00:00:00:01′ module_id_1=’m2:c0:00:00:00:01′ measurement_1=’winddirection’ line_mode_1=’4s’ dot_style_1=’res-10′ line_style_1=’solid’ line_size_1=’regular’ device_id_2=’yx:00:00:00:00:01′ module_id_2=’m2:c0:00:00:00:01′ measurement_2=’windstrength’ line_mode_2=’4s’ dot_style_2=’res-10′ line_style_2=’solid’ line_size_2=’regular’