Απόψεις της πόλης τη νύχτα

 

 

 

Χάρτης Ανέμου

 

 

Χάρτης Νέφωσης

 

 
 

Τελευταίο τέταρτο της Σελήνης της 28-6-2020

 

 

Σελήνη της 4-7-2020