Διαδραστικά ημερήσια γραφήματα

 
Βαρομετρική Πίεση – Θερμοκρασία
 


 
Βαρομετρική Πίεση – Σχετική Υγρασία
 

 
Σχετική Υγρασία – Θερμοκρασία