Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ψαλμός 18

 
 
IMG_0379