Υπολογισμένοι Δείκτες

Δείκτης Θερμότητας (Heat Index)
Σημείο δρόσου (Dew point)